ประชุมสรุปการสร้างสะพานลอย ติดลิฟท์

ประชุมสรุปการสร้างสะพานลอย ติดลิฟท์

วันนี้ (2 มิถุนายน 2559) เมืองพัทยาจัดประชุมสรุปการสร้างสะพานลอย ติดลิฟท์ บริเวณถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ คือ
1. ให้นิติกรเมืองให้ที่ดิน ประปา ไฟฟ้า รังวัดที่ดิน ไม่ไปไปรุกล้ำที่เขา
2.ส่งมอบพื้นที่ให้แก่กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการก่อสร้างต่อไป
3. ทำข้อมูลชี้แจงศาล ตามข้อมูลด้านบน