ปลุกพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนา

ปลุกพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนา

ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำโดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิ และบาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี  รองประธานมูลนิธิ พร้อมได้ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 30 คน เดินทางไปดูงานที่ เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พักของเราในครั้งนี้ได้แก่บ้านพักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้านนั่นเอง

โครงการ “ปลุกพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนา” มีขึ้นเพื่อพัฒนาแนวคิดของผู้บริหารและพนักงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้การทำงานในสังคมปัจจุบันมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 คณะของเราได้รับเกียรติจากท่านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน นายธนาวุฒ ถาวรพรามณ์ มานำเสนอการดำเนินงานของเทศบาล พาดูโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการฟาร์มครบวงจร โครงการอาชาบำบัด ศูนย์อนุรักษณ์ทรัพยากรและบรรเทาสาธารณภัยชายฝั่ง เป็นต้น

จากนั้น วันที่ 17 ตุลาคม 2554 มีการระดมสมอง โดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ ดร. โอภาส ปัญญา หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานมาแล้ว พวกเราก็พากันระดมสมองภายใต้แนวคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้นำมาใช้พัฒนาองค์กรต่อไป

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นวันเดินทางกลับ คณะของเราได้แวะคารวะ พระสังฆราชประจำสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พระสังฆราช โยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ณ บ้านชุมพาบาล และในโอกาสนี้พระสังฆราชได้เลี้ยงอาหารเที่ยงพวกเราด้วย