ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพระมหาไถ่

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพระมหาไถ่

ก่อนที่จะเดินออกสู่โลกกว้าง คืนนี้ได้เรียบเรียงเป็นคำพูดว่า วิทยาลัยฯได้เปลี่ยนชีวิตของนักศึกษาแต่ละคนอย่างไร เป็นกำลังใจกับการขีดเขียนชีวิตของทุกคนครับ