“ปั่น-ปัน-ข้าว” (Ride for your Rice)

“ปั่น-ปัน-ข้าว” (Ride for your Rice)

เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 วันแห่งความรักที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่น-ปัน-ข้าว” (Ride for your Rice) ณ สนามเขียว สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการปั่นรอบสนามเขียว 1 รอบ จะเปลี่ยนเป็นข้าวจำนวน 5 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับองค์กรการกุศลที่ต้องการและคลาดแคลนข้าว อาทิ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (S.O.S Rice), มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โรงพยาบาลสงฆ์, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ฯ

 ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานสามารถปั่นจักรยานให้ครบรอบเพื่อบริจาคข้าวตลอดช่วงเวลา 07.20 – 18.00 น. เริ่มด้วยการรับพาสปอร์ตและชำระเงิน 250 บาท/คน บริเวณงานปั่น+ปัน+ข้าว หน้าจุดสตาร์ทของเลนเขียว เมื่อครบรอบ กลับมาที่บริเวณงานเพื่อบริจาคข้าว โดยจะได้รับ 1. รับข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ระลึกจากชาวนาผู้ร่วมโครงการครึ่งกิโลฟรี 2. ได้สิทธิ์บริจาคข้าว 5 กิโลกรัม ให้กับหน่วยงานข้างต้น 3. ร่วมชิมมื้อเที่ยงฝีมือชาวนา กว่า 10 ชุมชน