ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ และจับรางวัลบัตรสมมนาคุณ

ปิดเดือนคุณพ่อเรย์ และจับรางวัลบัตรสมมนาคุณ

วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง “บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน” หรือที่รู้จักใน “คุณพ่อเรย์” ในงาน “รำลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา บาทหลวงภัทรพงศ์  ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงพิชาญ ใจเสรี อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา และประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ  คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนการถ่ายทดสดจากโสภณเคเบิ้ลทีวี และบางละมุงเคเบิ้ลทีวีฯ ไปพร้อมๆ กันเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ชม ที่ชมอยู่ทางบ้านได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเราได้ โดยการโทรศัพท์เข้ามาที่ หมายเลข 038-414590 เพื่อประสงค์จะบริจาคเงินสนับสนุนงานมูลนิธิของคุณพ่อเรย์ โดยรายได้ทั้งหมดเราจะนำไปช่วยเหลือคนพิการและเด็กกำพร้า ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่ขณะนี้อยู่ในความดูแลของเรา รวม 850 คน 

งานพิธีปิดวันนี้ ได้มีการวางแผนและเตรียมการต่างๆ เพื่อให้การจัดงานสำคัญนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยใช้เวลาดำเนินงานรวม 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย มีการแสดงต่างๆ เพื่อความบันเทิง มีบริการอาหารเครื่องดื่มตลอดท้งงาน และที่นับว่าพิเศษสุด คือ มีการถ่ายทอดสดรายการนี้ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลทีวี ด้วยการสนับสนุนของบริษัทโสภณ เคเบิ้ลทีวี และบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี ตลอดช่วงเวลา 17.00 น. – 19.00น. ซึ่งเป็นการแพร่ภาพบรรยากาศทั่วไปในงาน มีการรับบริจาคเงินทางโทรศัพท์ ในเบอร์ 038-414590 และมีการจับรางวัลบัตรสมนาคุณเพื่อมอบรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนด้วย

งานพิธีปิดวันนี้ มีรูปแบบการจัดงานที่เป็นบรรยากาศแบบกันเองมีกิจกรรมและการละเล่น มีการแสดง และมีความบันเทิงต่างๆ ที่หลากหลาย ที่นับว่าสำคัญสุดซึ่งผมขอชื่นชมคือ การรณรงค์จัดหาทุนของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ด้วยการจัดรายการ “รางวัลบัตรสมนาคุณ” และการรับบริจาคเงินผ่านทางโทรศัพท์เข้ามาในงานสิ่งนี้สื่อเป็นอย่างดีว่ามูลนิธิคุณพ่อเรย์เองมีความพยายามในการจัดหาทุนด้วยตนเอง นอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกทั่วไปและเมืองพัทยาก็ยินดีให้การสนับสนุนและความร่วมมือในด้านต่างๆ เหมือนเช่นเดิม เพื่อช่วยให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ยืนหยัดเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป ซึ่งผู้ที่โชคดีได้รับรางวัล รถนิสสันมาร์ช ได้แก่ นายรวบชัย ตั๋นบุญชู ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ