ผู้บริหารจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับนักเรียนพิการทางสายตา

ผู้บริหารจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับนักเรียนพิการทางสายตา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555  เวลา 9.30 – 12.00 น.  คณะผู้บริหารจากซีพีเอฟจำนวน 70 ท่านจากหลายพื้นที่ได้มาอบรมสัมมนาที่พัทยา  และได้เลือกโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  ทางคณะครูของเราก็ได้ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมให้เป็นอย่างดี  หลังจากที่คณะผู้เยี่ยมได้เลี้ยงอาหารว่างแก่เด็กๆของเราแล้ว  ก็ได้รับฟังบรรยายข้อมูลของโรงเรียนฯ และงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์  การช่วยเหลือคนตาบอดเบื้องต้น  การทดลองเป็นคนตาบอด  และไปชมฐานการเรียนการสอน  การฝึกอาชีพของนักเรียน  ก่อนกลับทางคณะได้ร่วมกับมอบเงินบริจาคส่วนตัวจำนวน 33,639 บาทให้กับทางโรงเรียน  ขอขอบคุณน้ำใจดีจากคณะผู้บริหารซีพีเอฟทุกท่านครับ