ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบสิ่งของบริจาค

ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบสิ่งของบริจาค

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา ขอขอบคุณในน้ำใจดีของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ