พนักงานเครือ ASIATIC ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้

พนักงานเครือ ASIATIC ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและพนักงานจาก TRW ASIATIC” และ AUTOMOTIVE ASIATIC” นำโดย “คุณพรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์” และ “คุณวีระพันธ์ มาดีเจริญพร” ที่มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดยการปลูกต้นไม้ เล่นกีฬาแชร์บอล ระบายสี บริจาคของ และมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้โดยการรับมอบของบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณทุกท่าน ความสุขกายสุขใจที่เด็ก ๆ ได้รับ ขอให้กลับคืนสู่ท่านและครอบครัวเป็นเท่าทวีคูณค่ะ / ครับ