พาเด็ก ๆ เปิดบัญชีออมทรัพย์

พาเด็ก ๆ เปิดบัญชีออมทรัพย์

"มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท" มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการออม โดยนำเด็ก ๆ จากบ้านเด็กพระมหาไถ่ ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ ณ ธนาคารออมสิน เมื่อวันครูที่ผ่านมา