พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนเตรียมอนุบาล

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนเตรียมอนุบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนเตรียมอนุบาล รุ่นล่าสุดที่จบจากศูนย์ฯ และเข้าเรียนอนุบาล 1 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเมืองพัทยา ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคนด้วย