พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวามคม 2554 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 106 คน โดยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่องค์กรนายจ้างดีเด่นที่ให้การสนับสนุนรับคนพิการเข้าทำงานสำหรับปีการศึกษานี้ ได้แก่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด และ บริษัท โพลีวิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ และองค์กรนายจ้างที่ให้การสนับสนุนนักเรียนพิการเข้าทำงาน และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ ขอให้นำความสำเร็จที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ในช่วงเย็น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง “ลูกพ่อเรย์ เราจะรวมกันเป็นหนึ่ง” เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและเพื่อให้ศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้องได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความสนุกสนานกันถ้วนหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมาพบกันอีกในปีต่อๆ ไป