พิธีมิสซารำลึกคุณพ่อเรย์

พิธีมิสซารำลึกคุณพ่อเรย์

ตลอดเดือนสิงหาคมของทุกปี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรม "สิงหาคม เดือนคุณพ่อเรย์" ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซึ่งได้ล่วงลับไป ปีนี้นับเป็นปีที่ 11 แล้ว กิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือ "มิสซารำลึกถึงคุณพ่อเรย์" พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ณ โบสถ์นักบุญนิโคลัส พัทยากลาง เวลา 19.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นเพื่อนคุณพ่อเรย์ รู้จักคุณพ่อเรย์และสนับสนุนงานของคุณพ่อเรย์มานาน บรรดาเด็กและคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รวมทั้งคุณพ่อ ซิสเตอร์และเด็กๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาด้วย หลังพิธีมิสซามีการแห่ไปยังหลุมฝังศพของคุณพ่อเรย์ที่สุสานเพื่อวางดอกไม้เป็นการเคารพคุณพ่อเรย์ผู้ล่วงลับ ภาพบรรยากาศของพิธีกรรมสง่างามและเต็มไปด้วยความหมาย ความอบอุ่น และความประทับใจ