พิธีมิสซารำลึก 10 ปี การจากไปคุณพ่อเรย์

พิธีมิสซารำลึก 10 ปี การจากไปคุณพ่อเรย์

16 สิงหาคม 2546 คุณพ่อเรย์มอนด์ อัลลัน เบรนนัน ได้จากพวกเราไปสู่อ้อมกอดของพระเป็นเจ้า ทุก ๆ ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม ลูก ๆ คุณพ่อเรย์จะมีพิธีมิสซาเพื่อรำลึกถึงท่าน 

ในปีนี้ ครบรอบ 10 ปี เป็นปีพิเศษ ดังนั้น มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และวัดนักบุญนิโคลัสพัทยา จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ วัดนิโคลัสพัทยา รวมทั้งปีนี้ น้องสาวของคุณพ่อ คุณ Sharron Purtell และลูกสาว ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย

พิธีเริ่มเวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงไวยกรณ์ สุขสวัสดิ์ รองเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีทุกคนได้ไปวางดอกไม้ยังหลุมศพของคุณพ่อเรย์ในสุสานเพื่อแสดงความเคารพท่าน