พิธีรับมอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการไทย

พิธีรับมอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา เวลา 9.30 น. โดยประมาณ ณ ลานอเนกประสงค์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้มีพิธีมอบกายอุปกรณ์จากประเทศนอร์เวย์ กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการไทยนี้ มีมูลค่า ๕ ล้านบาท ได้รับบริจาคโดย  Chi-dee.com ประเทศนอร์เวย์ โดยมีบริษัท เรือนไทย จำกัด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ เป็นผู้สนับสนุนค่าขนส่งจากประเทศนอร์เวย์มายังประเทศไทย และยังประสานให้คุณออสการ์ ดำเนินการประสานเพื่อรับกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการจากประเทศนอร์เวย์ ที่ต้องการส่งมาเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนพิการในประเทศไทย ในอนาคตถ้าต้องการอีก ก็สามารถติดต่อไปได้เรื่อยๆ ในครั้งนี้บริษัท บ้านสบายใจ (ธาตุพนม) จำกัด โดยคุณทรู ออสการ์ เยอร์เกนเซ่น (Mr.Tor Oskar Jorgensen) ได้ประสานกับ คุณสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ดำเนินการนำตู้คอนเทรนเนอร์บรรจุกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการออกจากท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ และเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในครั้ง

วัตถุประสงค์และการแจกจ่ายกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการมีดังนี้

  1. แจกจ่ายให้สำหรับคนพิการที่มาพักพิง ณ สถานที่แห่งนี้คือ “ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วม” (ศชพน.)
  2. คุณทรู ออสการ์ เยอร์เกนเซ่น จะนำไปแจกให้สำหรับคนพิการยากจนที่จังหวัดนครพนม
  3. ส่งไปให้กับโรงพยาบาลอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการยากจน
  4. มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการแจกจ่ายสำหรับคนพิการยากจนในเขตจังหวัดชลบุรี

นอกจากสื่อมวลชนแล้ว ยังมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย