พิธีรับศิษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

พิธีรับศิษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีรับศิษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
คนพิการ ๗๓ ชีวิตเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อตามหาความฝัน ณ ดินแดนมหัศจรรย์ของคุณพ่อเรย์