พิธีรับศิษย์ใหม่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา

พิธีรับศิษย์ใหม่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา

ภาพถ่ายบ่งบอกความรู้สึก … วันนี้ (1 พ.ย. 59) โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา เปิดภาคเรียนใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยการทำพิธีต้อนรับศิษย์ใหม่ วันนี้คือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขา เพื่อก้าวไปเป็นคนพิการที่มีคุณภาพและดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมอย่างภาคภูมิ