พิธีรับศิษย์ใหม่

พิธีรับศิษย์ใหม่

เหมือนเช่นกับหลาย ๆ สถานศึกษาที่ได้เปิดภาคเรียนใหม่ ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ก็เช่นกัน ได้ทำการเปิดภาคเรียนวันแรก วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
ได้มีพิธีการสำคัญ ซึ่งสืบเนื่องกันมาทุกปี นั่นคือ พิธีรับศิษย์ใหม่เข้าเรียน 

หลังจากเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว นักเรียนเก่าได้ตั้งแถวเพื่อรอรับน้อง ๆ นักเรียนใหม่ ซึ่ง บางคนนี่คือครั้งแรก ที่ได้ออกจากบ้าน ครั้งแรกที่ได้เรียนหนังสือ ครั้งแรกที่พบเจอเพื่อนที่พิการเหมือนกัน ทั้งนักเรียนเก่าและใหม่
ต่างก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เพราะถือว่าเป็นวันที่จะได้ทำความรู้จักกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ จะเป็นวันที่พวกเขานักเรียนใหม่ จะได้เริ่มต้นเส้นทางชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอด