พิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2/2555

พิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2/2555

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดพิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา 2/2555 ขึ้น เพื่อรับศิษย์ใหม่เข้าเป็นเลือดเหลืองแดง ลูกแห่งคณะพระมหาไถ่ทุกคน

โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ และคณะครูบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน ซึ่งมีทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่เข้าร่วมในพิธี

พิธีรับศิษย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์แก่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา อย่างเต็มตัว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะใช้ชีวิตในรั้วมหาไถ่ต่อไป

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ขอแสดงความยินดีและต้อนรับศิษย์ทุกคน และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข