พิธีเปิดอาคาร 50 ปี ท่อน้ำไทย

พิธีเปิดอาคาร 50 ปี ท่อน้ำไทย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องค์มนตรี เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่หนองคาย “อาคารเรียนท่อน้ำไทย 50 ปี” โดยมีนายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยพันเอก ดร.ยรรยง  ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อมวลชน เข้าร่วมงานกันอย่างคับครั่ง

โครงการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย เป็นการดำเนินงานเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดโอกาศให้กับคนพิการในประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขง เช่นลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ก็จะได้รับโอกาสในการฝึกวิชาชีพเช่นเดียวกัน สำหรับอาคารเรียนหลังแรกนี้ได้รับการสนันสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย ในการก่อสร้าง