พิธีไหว้ครู อาชีวพระมหาไถ่พัทยา

พิธีไหว้ครู อาชีวพระมหาไถ่พัทยา

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่สืบสานมาแต่สมัยโบราณซึ่งถือว่าเป็นงานมงคล เพื่อให้ผู้ที่เป็นศิษย์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือ แสดงถึงความระลึกในบุญคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปะวิทยา การไหว้ครูจึงเป็นการปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ก็ได้ให้ความสำคัญกับประเพณีการไหว้ครูเช่นกันพร้อมทั้งปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี โดยปีการศึกษา 2557 นี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง TCT Auditorium อาคารวัฒนาทร เวลา 9.00 น. พิธีเริ่มโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาพแห่งความประทับใจแก่ครูบาอาจารย์และผู้เข้าร่วมงานคือการได้เห็นนักเรียนพิการทางการเคลื่อนไหวถือพานธูปเทียนและพานดอกไม้เรียงแถวเพื่อนำมามอบแด่ครูบาอาจารย์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความตั้งใจอุปสรรคทางด้านร่างกายก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด และการได้ฟังการอ่านเรียงความเรื่อง “ครูดีในดวงใจ” ซึ่งนางสาวศศิวิมล รักษาพราห์ม หนึ่งในนักเรียนเป็นผู้แต่งขึ้นก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานสวยงาม และการร้องเพลงมอบแต่คุณครูจากนักเรียน

อนึ่ง ในวันนี้ พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ ผู้ก่อตั้ง “กองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ” ได้เดินทางมาร่วมพิธีและกล่าวโอวาทให้กำลังใจและแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท