พี่พี่ UOB ศรีราชาเลี้ยงอาหารน้องตาบอด

พี่พี่ UOB ศรีราชาเลี้ยงอาหารน้องตาบอด

"เพชร..น้ำหนึ่ง งามซึ้งพึงเป็นยอดมณี ผ่องแผ้วสดสี เพชรดีมีหนึ่งในร้อยดวง ความดีคนเรานี่ดีใด ดีน้ำใจ ที่ให้แก่คนทั้งปวง…" คือเสียงร้องเพลง หนึ่งในร้อย จากนักเรียนผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ ซึ่งร้องเพลงขอบคุณพี่ๆ จิตใจงามจาก ฝ่ายการตลาด ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ ธนาคารยูโอบี สาขาศรีราชา นำโดยคุณพัฒนพงษ์ ตันสุวรรณกิจ ผู้จัดการฝ่ายฯ ซึ่งได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ ในวันนี้ (22 สิงหาคม 2557) พร้อมกันนี้ยังได้นำขนมขบเคี้ยวมาแจกให้น้อง ๆ ได้รับประทานอีกจำนวนหนึ่งด้วย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณในน้ำใจดีและจิตใจโอบอ้อมอารีของพวกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย