“พูดภาษาอังกฤษได้”

“พูดภาษาอังกฤษได้”

 

ช่วงเวลานี้ ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ได้เข้าสู่ช่วงสอบกลางภาคกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนักเรียนที่เรียนด้านการซ่อมอิเลคทรอนิกส์ไม่ได้เตรียมตัวมาในการสอบภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เรียนด้านการซ่อมอิเลคทรอนิกนั้นได้เรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการทำงานของพวกเขา และทุก ๆ เทอมนักเรียนเหล่านี้จะถูกตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆว่า ทำไมพวกเขาถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ คำตอบก็คือ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มพูนโอกาสในการทำงานดี ๆ ให้กับพวกเขา และ พวกเขาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้ด้วย  พวกเราได้บอกพวกเขาเสมอว่า ถ้าพวกเขาสามารถเปิดร้านซ่อมเป็นของตัวเองได้ ก็จะมีการทำป้ายว่า  “พูดภาษาอังกฤษได้” ไปติดไว้ที่หน้าร้านด้วย และพวกเขาก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและหาเงินเพิ่มได้มากขึ้น คำว่า “หาเงินเพิ่มได้มากขึ้น” จะทำให้น้อง ๆ คนพิการมีความพร้อมที่จะเรียนและอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ