ฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ และทีที ทองทิพย์ เซอร์วิส ทำกิจกรรม CRS

ฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ และทีที ทองทิพย์ เซอร์วิส ทำกิจกรรม CRS

22 พ.ค. 2559 ตัวแทนจากฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ และทีที ทองทิพย์ เซอร์วิส นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จำนวน 15 ท่าน นำโดยคุณพศิน ปชาโชคภูริสกุล และคุณสมภูมิ ภัคดีนอก มาเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องโรงเรียนสอนครตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ และได้บริจาคเงินรวมกัน 60,050 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย