“มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey a World of Dance and Music 2017)

“มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey a World of Dance and Music 2017)

เสร็จสิ้นลงแล้วกับ คอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” (Journey a World of Dance and Music 2017) แสดงโดย กลุ่มศิลปะการแสดงพื้นเมืองของมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง (Brigham Young University) สหรัฐอเมริกา ณ โรงละครอาคาซาร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย นำมอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในหน่วยงานภายใต้สังกัดมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ผู้ชมได้รับความสนุนสนานเพลิดเพลินไปกับการแดสงที่งดงาม มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย