มหาดไทยบุกงาน ช่วยคนพิการในชนบท

มหาดไทยบุกงาน ช่วยคนพิการในชนบท

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ กระทรวงมหาดไทย พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้ให้การต้อนรับคณะคนพิการจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จำนวน 30 คน โดยการนำของบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณ ที่รัฐบาลให้การดูแลคนพิการช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้ผลักดันนโยบายในเรื่องของระบกการขนส่ง เช่น รถไฟ และรถเมล์ ให้คนพิการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

พลตำรวจโทชัจจ์ฯ ยังได้กล่าวให้นโยบายช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ตามชนบท ที่จะต้องให้เขาสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ โดยจะต้องไปให้กำลังใจคนพิการในพื้นที่ชนบทที่ถูกทอดทิ้ง ให้เขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงสิทธิ์ และใช้บริการต่างๆ ที่คนพิการควรได้รับจากรัฐบาล จึงมอบหมายให้กรมการปกครองจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ไปเยี่ยมคนพิการด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป

           อีกทั้ง ยังได้มอบนโยบายสำคัญให้กับผู้บริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปลัดกรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง ที่ต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมขอหน่วยงานให้เอื้อกับคนพิการด้วย