มอบทุนรักษาพยาบาล โดยมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล

มอบทุนรักษาพยาบาล โดยมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล

เมื่อวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ คณะกรรมการจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล นำโดย คุณวรรณีอุบลเดชประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ และคณะ ได้เดินทางมามอบกายอุปกรณ์ซึ่งเป็นทุนรักษาพยาบาล แก่คนพิการและน้องเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จำนวน 11 ทุน โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับและรับมอบ มูลค่าสิ่งของรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,416 บาท

“มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล” เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม