มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

เราใช้เครื่องวัดไข้ทางหน้าผากเจ้าหน้าที่ขับรถทั้งจากภายนอกและภายใน วัดไข้เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆของเราเอง เราปิดประตูด้านหลังวิทยาลัย และอีกหลายมาตรการที่เราพยายามรักษาคนของเราห่างจากไวรัสโควิด 19 เราทำหลายอย่างให้ดีที่สุดเพราะเรารักเด็กๆ น้องๆนักศึกษา และทุกๆคนที่อยู่รั้วของเรา