มิสซารำลึกถึงคุณพ่อมอริสซีและคุณพ่อแพทิน

มิสซารำลึกถึงคุณพ่อมอริสซีและคุณพ่อแพทิน

เป็นธรรมเนียมทุกปี ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม มูลนิธิคุณพ่อเรย์จะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเป็นการรำลึกถึงบาทหลวงแพททริก เรมอนด์ มอริสซี่ หรือ คุณพ่อแดง และบาทหลวงลอเรนซ์ แพทิน ซึ่งล่วงลับไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ ท่านทั้งสองเป็นปูชนียบุคคลและเป็นผู้เสียสละอุทิศตัวทำงานเพื่อสังคมจนวาระ สุดท้ายของท่าน