มูลนิธิคุณพ่อเรย์มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนายกเมืองพัทยา

มูลนิธิคุณพ่อเรย์มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนายกเมืองพัทยา

ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คณะจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิ ได้ไปมอบช่อดอกไม้แก่นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นเป็นกำลังใจ ในโอกาสเปิดแถลงนโยบายการบริหารงาน