มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดโครงการ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ ในมูลนิธิฯ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดโครงการ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ ในมูลนิธิฯ

ปัจจุบันการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วและทันสมัย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กๆ เรื่อยมา โดยใช้ห้องในห้องสมุดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวซึ่งมีอุปสรรคเพราะว่าห้องมีขาดเล็ก รับจำนวนเด็กได้น้อย ทำให้รองรับเด็กได้ไม่ทั่วถึง บัดนี้ มูลนิธิฯ ได้มีห้องซึ่งกว้างกว่าเพื่อจะรองรับเด็กในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ได้ แต่เรายังขาดอุปการณ์ที่จะใช้ในห้องคอมพิวเตอร์อยู่ และต้องการผู้มีน้ำใจดีร่วมสมทบทุนสนับสนุนเด็กๆ เหล่านี้ให้มีโอกาสได้เรียนคอมพิวเตอร์

ซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องการมีดังนี้

1. คอมพิวเตอร์ เป็นชุด 25 ชุด ราคาประมาณ 16,000 บาท/เครื่อง
2. ชุดเครื่องขยายเสียง + ไมค์ลอย
3. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
4. จอโปรเจ็คเตอร์

อุปกรณ์ข้างต้น ถ้าเป็นมือสองที่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ ทางมูลนิธิฯ ก็ยินดีรับบริจาคเช่นกัน
หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่

คุณเจตน์จันทร์ ตันติเดชามงคล
โทรศัทพ์ 038 716628