มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ รับโล่อันทรงเกียรติในงาน “จิตอาสาปาร์ตี้ ปี 2”

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ รับโล่อันทรงเกียรติในงาน “จิตอาสาปาร์ตี้ ปี 2”

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ สวนอาหารเบิกไพร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับโล่รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้ดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิทธิความเสมอภาค และการส่งเสริมสังคมดี มีอารายสถาปัตย์ (การออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนทุกวัย และเพื่อคนทั้งมวล) ในงาน “จิตอาสาปาร์ตี้ ปี 2” ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง