มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนำโดยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคมกับคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปในงาน Central Tham Get together ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ