มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา นำโดย ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร และ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งในประเทศจีน หัวเว่ยประเทศไทยจะเป็น HUB และผู้นำเทคโนโลยีในภูมิภาคนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้