ยินดีกับนักเรียนผู้จบการศึกษา

ยินดีกับนักเรียนผู้จบการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีบาทหลวง ด็อกเตอร์พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 40 คนที่ได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้

บาทหลวง ด็อกเตอร์พิชาญ ใจเสรียังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรนายจ้างดีเด่นที่รับคนพิการ เข้าทำงานในองค์กรสองบริษัทดังนี้ คือ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด

นอกจากนี้บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ยังได้มอบใบประกาศให้กับนักเรียนดีเด่นที่จบการศึกษาในครั้งนี้จำนวนสองคน คือ นางสาวสกาว อ่อนโพธา และนายหงษ์ เกษมณี

ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาทุกท่านที่ได้ประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลแห่งความพยายาม ความอดทน และความขยันหมั่นเพียร ขอให้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ขอให้มีความก้าวหน้าในชีวิต และประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน