ยินดีด้วยกับ “น้องกิ๊ก” ที่เข้ารับมอบหมวกพยาบาล

ยินดีด้วยกับ “น้องกิ๊ก” ที่เข้ารับมอบหมวกพยาบาล

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับ "น้องกิ๊ก" นางสาวกมรวรรณ เบริน ลูกพ่อเรย์จากบ้านเด็กพระมหาไถ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนผ่านเกณฑ์ และเข้ารับหมวกพยาบาลใน "พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ Henry Luce Chapel มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว