ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครชาวต่างชาติทุกท่านสู่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บ้างมาจากสหรัฐอเมริกา เยอรมัน เวียดนาม อังกฤษ และประเทศไทย แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคืออุทิศตัวเพื่อสังคม ซึ่งบางคนเคยมาแล้ว บางคนนี่เป็นครั้งแรก ขอให้สนุกกับงาน และขอบคุณในจิตอาสาของทุกท่าน