โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์พาเด็กมาทำกิจกรรม

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์พาเด็กมาทำกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์พาเด็กมาทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมแต่ก็เรียนรู้กันได้