“รดน้ำดำหัวขอพร” วันไหลพัทยา

“รดน้ำดำหัวขอพร” วันไหลพัทยา

19 เมษายน เทศกาลวันไหลสงกรานต์เมืองพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรมประจำปี “รดน้ำดำหัวขอพร” ให้กับคุณพ่อ ผู้บริหารและเจ้าหนัาที่อาวุโส หลังจากเสร็จกิจกรรม ก็เป็นเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ของบรรดาเด็ก ๆ แม้แดดจะร้อนแต่ก็ไม่ทำให้เด็ก ๆ ลดความสนุกสนานลงเลย