รถไฟฟ้าเพื่อการศึกษา

รถไฟฟ้าเพื่อการศึกษา

ด้วย บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ ให้แก่เยาวชนไทยที่เป็นกำลังในการที่จะพัฒนาประเทศ
ดังนั้น บริษัท จึงได้นำรุจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาบริจาคให้แก่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จำนวน 4 คัน รวมมูลค่า 128,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สำหรับศึกษาด้านเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าต่อไป
โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความปรารถนาดีที่ให้การสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรแด่ท่านและกิจการให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป มา ณ โอกาสนี้ด้วย