รอยยิ้มแห่งความสุข

รอยยิ้มแห่งความสุข

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  ได้รับมอบจักรยานจาก  โรงเรียนนานาชาติ  ไทย – จีน  โดยทางนักเรียนเเละครูโรงเรียนนานาชาติ  ไทย – จีน  มอบให้เพื่อเป็นการสงเสริมสุขภาพ  อนามัยให้เเข็งเเรงกับเด็กๆ  เเละพัฒนาการที่สมวัยในการเล่นเเละเรียนรู้  โดยเด็กทุกคนได้ประโยชน์จากจักรยานที่ผู้ใจบุญนำมาให้เราเป็นอย่างมาก เสียงหัวเราะเเละรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆ  บ่งบอกถึงความสุข  ความสนุกสนานที่สมวัยของพวกเขา  โดยเด็กๆ สัญญากับผู้บริจาคว่าพวกเขาจะใช้จักรยานให้เกิดคุณค่าเเละเก็บรักษาจักรยานไว้ให้เป็นอย่างดี เพื่อน้องๆ เเละเพื่อนของพวกเขาในหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป