รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป บริจาคช่วยงานเดือนคุณพ่อเรย์

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป บริจาคช่วยงานเดือนคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้ให้เกียรติเดินทางพร้อมคณะร่วมสนันสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยในครั้งนี้ได้มอบเงินให้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 120,000 บาท, ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา 100,000 บาท และให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 150,000 บาท ร่วมมูลค่า 370,000 บาท อีกทั้งยังมีข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้เนื่องในโอกาสงาน “รำลึก 9 ปีคุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์” ที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคม โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์  ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบ