รับมอบสายด่วนคนพิการ 1479 เตรียมเปิดให้บริการสิงหาคมนี้

รับมอบสายด่วนคนพิการ 1479 เตรียมเปิดให้บริการสิงหาคมนี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำทีมคนพิการกว่า 100 คน   ร่วมรับมอบหมายเลข 1479 สายด่วนคนพิการ เพื่อใช้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการ ในเรื่องของการสอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกษา เรื่องอาชีพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนพิการที่รัฐบาลจัดให้ โดยมีนายก่อกิจ ด่ายชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม เป็นตัวแทนในการมอบหมายเลขดังกล่าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับหมายเลข 1479 สายด่วนคนพิการ จะมีระยะเวลาการดำเนินตามโครงการ 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 โดยจะมีการจัดทำระบบ Call Center ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ก่อนที่จะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในช่วยเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้เป็นสายด่วนสำหรับคนพิการในการสอบถามข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการเป็นจำนวนมาก