รางวัลทรงคุณค่า

รางวัลทรงคุณค่า

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ” จากนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการณ์ปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

page