รางวัลอันทรงคุณค่า

รางวัลอันทรงคุณค่า

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทน "รายการเคียงบ่าเคียงไหล่" รับโล่รางวัลในโอกาสได้รับรางวัล "รายการโทรทัศน์ดีเด่น" หนึ่งในสองรายการ จากสื่อมวลชนคาทอลิก ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

10389198_674019179363675_3911121074954230463_n