รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ได้รับรางวัลประชาบดีรายการ

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ได้รับรางวัลประชาบดีรายการ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 61เวลา 15.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลประชาบดีรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะลำบาก (เกียรติยศ) โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับประทานรางวัล นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น. ทางช่อง NBT