ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนรีเจ้นท์พัทยา

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนรีเจ้นท์พัทยา

เช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2554 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา  แบ่งเป็น 3 กลุ่มแยกไปตามห้องเรียน ให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น ปั้นแป้งโด, ฟังนิทาน และเล่นตามอัธยาศัย เด็กๆ ล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน แม้จะเขินอายบ้างในตอนแรกๆ แต่ก็เล่นด้วยกันเข้ากันได้อย่างดี