ร่วมกีฬาสี ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ร่วมกีฬาสี ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

วันที่ 22 มกราคม 2559

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นประจำทุกปี โดยมีเด็กจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ และบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 คน อายุตั้งแต่ 7 – 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เด็กๆได้ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกความสามัคคีให้เด็กๆ เด็กๆต่างสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านที่มอบโอกาสดีๆที่ให้เด็กๆจาก มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ นอกจากคำว่า ขอบคุณครับ/ค่ะ