ร่วมงานวันเด็กที่ปราสาทสัจธรรม

ร่วมงานวันเด็กที่ปราสาทสัจธรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับทางปราสาทสัจธรรมภายในงาน มีการจัดซุ้มต่างๆ ได้แก่ ซุ้มระบายสีรูปภา พ ระบายสีหน้ากาก ซุ้มการแกะไม้ เป็นต้น และมีการแสดงหุ่นชักของประเทศพม่า มีการละเล่นพื้นบ้านให้เด็กๆได้ดู ทางปราสาทสัจธรรมได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เดินชมภายในปราสาทฟรี พร้อมทั้งมีวิทยากรคอยอธิบายให้ความรู้ การไปร่วมงานแบบนี้เป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างของเด็กๆ ได้ทั้งความรู้และความสนุก