ร่วมยินดีและเป็นกำลังใจให้ลูกพ่อเรย์

ร่วมยินดีและเป็นกำลังใจให้ลูกพ่อเรย์

อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โรงเรียนของคุณพ่อเรย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายในการสร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการ อีกสองสามวันนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมเมอร์รุ่นนี้ก็จะจบออกไปทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ…

  1. กาญจนา วารินทร์ สาวน้อยจากอุบลราชธานี ได้งานทำแล้วที่เจมส์ จิวเวอรี่ พัทยา
  2. ภิญญาพัชญ์ จันทร์โสธร สาวน้อยจากพิจิตร ได้งานทำแล้วที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
  3. จักรพันธ์ ยวงแก้ว หนุ่มน้อยจากแพร่ ได้งานทำแล้วที่บริษัทโซนี่ ชลบุรี

4.สาธิดา สุวรรณชมศรี สาวน้อยจากแม่ฮ่องสอน ได้งานทำแล้วที่ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  1. วรนิธิ์ ธรรมโน หนุ่มน้อยจากแพร่ ได้งานทำแล้วที่โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
  2. กระษาปณ์ เจริญสุข หนุ่มน้อยจากปราจีนบุรี สมัครงานไว้หลายที่ (รอผลการสัมภาษณ์)

*** ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานสร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการของคุณพ่อเรย์ครับ