ร่วมเดินวิ่งบนชายหาดการกุศล

ร่วมเดินวิ่งบนชายหาดการกุศล

ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้มีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล บนชายหาดพัทยา เพื่อเด็ก และสตรี 20124 ครั้งที่ 2 “ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระงค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา งานนี้เด็ก ๆ ได้ทั้งความสนุกสนานและสุขภาพดี